Giám Đốc Nhân Sự

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1) Hoạch định nguồn nhân lực:

– Nghiên cứu, đề xuất các chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển chung của Công ty.

– Xây dựng các kế hoạch, phương án hành động cụ thể để đạt được các mục tiêu trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

– Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp dự báo nguồn nhân lực làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách.

2) Tuyển dụng:

– Xây dựng chính sách, thủ tục tuyển dụng phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

– Nghiên cứu áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút ứng viên có năng lực phù hợp với yêu cầu công tác tham gia ứng tuyển.

– Nghiên cứu cải tiến phương pháp, quy trình tuyển dụng và áp dụng các công cụ hỗ trợ để đánh giá chính xác ứng viên.

– Xây dựng quy định, thủ tục về hướng dẫn hội nhập, chế độ đãi ngộ nhân viên mới tuyển.

– Xây dựng các tiêu chuẩn tuyển dụng lao động cho từng nhóm đối tượng.

– Xây dựng định mức ngân sách dành cho công tác tuyển dụng của Công ty.

– Kiểm tra, đánh giá các nhu cầu tuyển dụng đột xuất của các đơn vị.

3) Xây dựng cơ cấu tổ chức – quản lý:

– Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Công ty các quy định chức năng – nhiệm vụ, trách nhiệm – quyền hạn, quan hệ phối hợp và chế độ thông tin.

– Hướng dẫn các đơn vị xây dựng bảng mô tả công việc cho các chức danh thuộc bộ máy hoạt động của đơn vị.

4) Công tác cán bộ:

– Xây dựng chính sách, quy định và thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, thuyên chuyển, phân công cán bộ do Công ty quản lý.

– Tham mưu cho GĐ trong công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển, phân công cán bộ do trong hệ thống.

– Lập quy hoạch cán bộ kế thừa và hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch nhân sự kế thừa để chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển.

5) Đánh giá kết quả công tác và năng lực CBNV

– Nghiên cứu xây dựng / hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả công việc của cá nhân, tập thể.

– Tổ chức đánh giá kết quả công việc, đánh giá năng lực CBNV của Công ty.

– Báo cáo BGĐ tình hình xếp hạng kết quả công việc, năng lực của Công ty theo định kỳ.

6) Quản trị tiền lương, tiền thưởng, thu nhập

– Nghiên cứu thu thập khảo sát lương thị trường để xây dựng chính sách trả lương, thang bảng lương công ty.

– Nghiên cứu đề xuất chính sách tiền thưởng, phụ cấp… cho CBNV.

– Xây dựng quy chế phân phối lương thưởng của Công ty.

– Đề xuất xếp lương, điều chỉnh mức lương chức danh đối với CBNV Công ty.

7) Quan hệ lao động (hợp đồng lao động, khen thưởng kỷ luật, văn hóa Hồng Quân)

– Soạn thảo các quy định, phương pháp lề lối làm việc, ứng xử tại nơi làm việc.

– Kiểm tra việc thực hiện các quy định nhằm hình thành và duy trì các văn hóa Hồng Quân.

– Tham mưu đề xuất BGĐ việc ký kết, gia hạn, chấm dứt hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động đối với CBNV Công ty.

– Giải quyết các đơn thư khiếu tố, khiếu nại, mâu thuẫn tranh chấp về quan hệ lao động nội bộ đối với CBNV Công ty.

– Đề xuất và lập quyết định xử lý kỷ luật, trách nhiệm đối với CBNV vi phạm các quy định của Công ty.

– Hướng dẫn các đơn vị xây dựng các thủ tục, quy định khen thưởng, kỷ luật của đơn vị.

8) Đào tạo

– Phối hợp với các đơn vị/ phòng ban nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo.

– Xây dựng kế hoạch đào tạo và điều kiện vật chất (phòng huấn luyện, trang thiết bị, tài liệu, v.v.) phục vụ cho

đào tạo và huấn luyện nội bộ.

9) Hướng dẫn nghiệp vụ

– Tổ chức hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho CBNV nhân sự các đơn vị về các lĩnh vực liên quan đến chức năng của PNS.

– Tổ chức triển khai các chính sách, quy chế, quy định của nhà nước và Công ty thuộc chức năng PNS đến các đơn vị.

10) Kiểm tra, giám sát

– Xây dựng các thủ tục kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị liên quan đến chức năng nhiệm vụ PNS.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giám sát, kiểm tra định kỳ và đột xuất các đơn vị trong Công ty Đất Xanh thuộc lĩnh vực chức năng nhiệm vụ PNS.

– Tổ chức kiểm tra đột xuất các đơn vị khi có vấn đề có tác động ảnh hưởng đến hệ thống quản trị nguồn nhân

lực của Công ty.

– Định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá hoạt động của các đơn vị thuộc lĩnh vực chức năng nhiệm vụ PNS.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Yêu cầu về chuyên môn Có khả năng xây dựng hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp. Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: quản lý vận hành khách sạn, phát triển dự án bất động sản, thương mại, nhà hàng.
2. Năng lực / kỹ năng – Kỹ năng lãnh đạo

– Kỹ năng tạo ảnh hưởng

– Kỹ năng giao tiếp

– Kỹ năng giải quyết vần đề

– Trình độ học vấn/chuyên môn ĐH hoặc trên ĐH

– Số năm kinh nghiệm làm việc 10 năm tại vị trí tương đương tại các Công ty lớn quy mô từ 1,000 người trở lên

– Giới tính/Độ tuổi/Ngoại hình/ Sức khỏe 35-45

– Trình độ ngoại ngữ/ tin học Anh Văn và vi tính văn phòng

– Các yêu cầu khác (nếu có) Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, Quyết đoán

QUYỀN LỢI

1/ Lương chính:

  • Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên + phụ cấp trách nhiệm + phụ cấp điện thoại…

2/ Thưởng:
• Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm bao gồm 30/4, 1/5, 2/9…

  • Thưởng kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Công ty theo quý và theo năm.
  • Thưởng đột xuất theo từng chương trình sự kiện chung của Công ty
  • Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.

3/ Chế độ đãi ngộ khác:

  • Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ KSK định kỳ…, mức lương đóng BHXH theo thang bảng lương BHXH riêng của Công ty, không đóng BHXH theo mức lương chính.
  • Thường xuyên có các hoạt động ngoại khóa, văn thể mỹ dành cho CBNV

————————————————————————————————————

Nộp CV: tuyendunghongquan@gmail.com

Hotline: 0357.291.281 (Ms Phương Anh)

Địa điểm làm việc: P1006, Tầng 10, Nhà B, Khách sạn Thể thao, số 15 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Do nhu cầu mở rộng phạm vi kinh doanh, chúng tôi đang cần tuyển những vị trí sau:
Đăng ký